הרצאה של 11 נושאים ב-11 דקות

הרצאה שהעברתי בערב השלישי של פרויקט 11:11, בוא נתבקשתי להרצות על 11 נושאים שונים במשך הרצאה אחת בת 11 דקות (דקה על כל נושא). מדובר בסוג של הרצאה שקשה מאוד לבנות, להרכיב ולבצע.

ניתן לראות את כל ההרצאות באתר של פרויקט 11:11.