Tagged: 11:11

11subjectsin11minutes

הרצאה של 11 נושאים ב-11 דקות הרצאה שהעברתי בערב השלישי של פרויקט 11:11, בוא נתבקשתי להרצות על 11 נושאים שונים במשך הרצאה אחת בת 11 דקות (דקה על כל נושא). מדובר בסוג של הרצאה...