Category: אומנות

כל דבר שיש בו נגיעה אומנותית

קפטן פינגוס

הדבר הראשון שעשיתי, עוד לפני שפתחתי את העיניים היה להזיז את האצבעות ביד ימין.  תשאלו כל אחד שאיבד יד והוא יגיד לכם. הדבר הראשון שאתה עושה זה לבדוק שהיד השנייה עוד שם. ברגע שהצלחתי...