מקור השם "His dark materials" ("חומריו האפלים") (תרגום)

מקור השם "חומריו האפלים" (תרגום) הוא בפסקה מתוך גן האבוד האבוד.

מקור: גן העדן האבוד \ג'והן מילטון. ספר 2, שורות 910-919.

לעברית: אורי ליפשיץ

"אל תוך התהום הפרועה הזו,

הרחם של הטבע עצמו ואולי

גם קברו,

שאין בה ים, או חוף, או אויר, או אש,

אך כל אלו מתמזגים במהותם הפורה

בערבוביה, ולכן נאלצים לעד להיאבק זה בזה,

אלא אם הבורא הכול-יכול יצווה אותם,

חומריו האפלים, ליצור עולמות נוספים,

אל תוך התהום הפרועה הזו השד החשדן,

הביט זמן מה בעומדו על קצהו של השאול,

ותהה לגבי מסעו…"