לאחר שתיקה ארוכה \ ו. ב. ייטס (After long silence / )William Butler Yeats

דיבור לאחר שתיקה ארוכה; כך יאה,
כל המאהבים האחרים מנוכרים או מתים,
אור מנורה עוין מסתתר תחת צילו,
הוילונות מוסטים בפני הליל העוין,
בכדי שאנו נדון באריכות ואז נדון בשנית
על הנושא העילאי של אמנות ושיר:
תשושת גוף היא החוכמה; בצעירותנו
אהבנו אחד את השני בהיותנו בורים.


סיכום שנת 2022

זה דבר קשה לסכם שנה, אבל זה חשוב. זה חשוב כדי להזכיר לך את כל הדברים שכן הצלחת לעשות וכדי להזכיר לך מהם הדברים שאתה

לאחר שתיקה ארוכה \ ו. ב. ייטס (After long silence / )William Butler Yeats