Tagged: poetry

לאחר שתיקה ארוכה \ ו. ב. ייטס (After long silence / )William Butler Yeats

דיבור לאחר שתיקה ארוכה; כך יאה,כל המאהבים האחרים מנוכרים או מתים,אור מנורה עוין מסתתר תחת צילו,הוילונות מוסטים בפני הליל העוין,בכדי שאנו נדון באריכות ואז נדון בשנית על הנושא העילאי של אמנות ושיר:תשושת גוף היא...

stanza8

לפני היום יתקיים המפגש השמיני של STANZA. STANZA זו סדרת מפגשי הקראת שירה שמארגן דניאל סווארי רז הבלתי נלאה, הוא אחד מהאנשים האלה שאני תמיד נהנה לפגוש כי הוא תמיד מצליח להפתיע אותי מחדש....