Tagged: blog

ביקורת הצגה זה מסתובב

מצאתי את עצמי בהצגת הפרינג’ “זה מסתובב” בתיאטרון הסמטה ביפו ומייד אמרתי לעצמי שיש כמה וכמה דברים שחייבים להיאמר לזכותה של ההצגה הזו שנכתבה על ידי יוסף מונדי. קודם כל סיפור הרקע: ההצגה מספרת...

הצגה מר קולפרט

לא מזמן (אני חושב) הלכתי בעקבות המלצה חמה להצגה “מר קולפרט” בתיאטרון תמונע. כמעט כל דבר שאני אכתוב על ההצגה הזו יגלה יותר מידי או יאמר מעט מידי אבל אני כן יכול לומר שאם...

constrained writing

“כתיבה מרוסנת” היא שם ליצירות אומנות שנכתבו תחת אילוץ כלשהו, אני אוהב לחשוב עליהם כעל אתגרי כתיבה. אני אוהב אתגרי כתיבה. אני אוהב שאני חייב להתחיל לחשוב על איך להשתמש במגבלות כדי ליצור משהו...