Tagged: שירה עברית

אילן ברקוביץ או איך הפסקתי לפחד והתחלת

מיהו אילן ברקוביץ? אני לא יודע ולא איכפת לי, אבל אילן ברקוביץ הוא הגיבור החדש שלי. סוף סוף אדם שמבין שחוכמת החיים כולה מרוכזת בדברים החשובים וביחוד בתחום השירה העברית ובמקרה הזה בניקוד השירה....

מפגשים אקראיים יונתן ברקאי

יונתן ברקאי הוא משורר. אני יודע את זה כי הוא אמר לי את זה עם ניצוץ בעיניים וזו אולי לא הוכחה חותכת שמישהו משורר אבל בעיני זו ההתחלה הנכונה. לא הכרתי אותו קודם אבל...