Tagged: יונתן ברקאי

מפגשים אקראיים יונתן ברקאי

יונתן ברקאי הוא משורר. אני יודע את זה כי הוא אמר לי את זה עם ניצוץ בעיניים וזו אולי לא הוכחה חותכת שמישהו משורר אבל בעיני זו ההתחלה הנכונה. לא הכרתי אותו קודם אבל...