מאי ב2, 2010

blog

constrained writing

“כתיבה מרוסנת” היא שם ליצירות אומנות שנכתבו תחת אילוץ כלשהו, אני אוהב לחשוב עליהם כעל אתגרי כתיבה. אני אוהב אתגרי כתיבה. אני אוהב שאני חייב