He Wishes for the Cloths of Heaven by W. B. Yeats (Hebrew translation)

הוא מייחל לבדי השמיים

מאת:ויליאם באטלר ייטס

תרגום: אורי ליפשיץלו היה לי את הבדים המעוטרים של השמיים,
שזורים אורות זהובים וכסופים,
הבדים הכחולים, והעמוקים, והאפלים

של הליל והאור, וחצי האור,
הייתי פורש את הבדים הללו תחת רגליך:
אך לי, בהיותי אביון, יש רק את חלומותי;
פרשתי את חלומותי תחת רגליך;
צעדי בזהירות כי את צועדת על חלומותי.

He Wishes for the Cloths of Heaven by W. B. Yeats (Hebrew translation)