Tagged: Metagaming

עשר מחשבות על הרצת משחק לשחקנים מתחילי

הרשימה הזו התחילה במייל שקיבלתי : “רציתי להתייעץ איתך בנוגע להיכן לחפש קמפיין קליל למתחילים ומבולבלים, איך היית מכניס אותם לתוך העולם הקסום של העולמות הקסומים וכל מיני דברים אחרים שעדיין לא חשבתי עליהם?”...