Tagged: סיפור קצר

חוויה

אני רוצה להעביר אתכם חוויה. החוויה הזו היא לא חוויה נעימה אבל היא גם התנדבותית לחלוטין. אתם יכולים לבחור שלא לקחת בה חלק ולהפסיק לקרוא ממש עכשיו, אתם יכולים גם רק לקרוא ולא לעבור...