Tagged: ביקורת מסעדה

ביקורת מסעדה אלבה

כבר לפני כמה חודשים הלכתי עם חבר לאורך אבן גבירול וראינו מקום חדש. לא היה ברור לנו אם זו מסעדה או בר, אפילו עוד לא היה שם על הדלת. השעה הייתה מאוחרת ורק רצינו...