Category: תרגומים

לפעמים הדרך הכי טובה להבין משהו היא לתרגם אותו. לפעמים זה תרגום משפה אחת לשפה אחרת, לפעמים זה תרגום מעולם תוכן אחד לעולם תוכן אחר, לפעמים ממדיה אחת לאחרת. עצם העבודה של לשחק עם הצורה של משהו תוך נסיון לשמור על התוכן היא אתגר בפני עצמו.

לאחר שתיקה ארוכה \ ו. ב. ייטס (After long silence / )William Butler Yeats

דיבור לאחר שתיקה ארוכה; כך יאה,כל המאהבים האחרים מנוכרים או מתים,אור מנורה עוין מסתתר תחת צילו,הוילונות מוסטים בפני הליל העוין,בכדי שאנו נדון באריכות ואז נדון בשנית על הנושא העילאי של אמנות ושיר:תשושת גוף היא...

האל נוטש את אנטוני (The God Abandons Antony, מאת קונסטנדינוס קוואפיס)

מילים: קונסטנדינוס קוואפיס (Peter Cavafy) לעברית: אורי ליפשיץ   כאשר לפתע, בשעת חצות, נשמעת תהלוכה נעלמה חולפת בליווי נעימה מופלאה, וקריאות שימחה, אל תתאבל על מזלך שכושל כעת, עבודותיך שנכשלו, תוכניותך שנגלו כאשליות –...

תרגום: סוזן (Suzanne מאת Leonard Cohen)

מילים: לאונרד כהן לעברית: אורי ליפשיץ סוזן מובילה אותך מטה אל ביתה לצד הנהר אתה יכול לשמוע את הסירות חולפות, אתה יכול לבלות את הלילה לצידה ואתה יודע שהיא חצי משוגעת ובגלל זה אתה...