דצמבר ב1, 2020

thinking skeleton
ניהול מוצר

פרה-מורטם (Premortem)

מה זה פרה-מורטם ואיך הוא יכול להציל את הפרויקט הבא שלנו מכישלון.