אפריל ב1, 2013

משחקי תפקידים

איך אפשר לקדם את נושא משחקי התפקידים?

בעקבות דיון מעניין שהתפתח בפורומים של העמותה הישראלית למשחקי תפקידים, עשיתי רשימה קטנה של דברים שאני עושה כדי לקדם את נושא משחקי התפקידים בארץ. אני