Tagged: קהל

כמה מחשבות על יחס לקהל

אני מוצא את עצמי על במה לעיתים קרובות. אבל להיות על הבמה זה לרוב רק קצה הקרחון של הפקה. יש את בניית הרעיון, תכנון האירוע, הצדדים הלוגיסטיים, יש את החזרות המפרכות כדי שכולם יעבדו...