Tagged: הרצאות

11subjectsin11minutes

הרצאה של 11 נושאים ב-11 דקות הרצאה שהעברתי בערב השלישי של פרויקט 11:11, בוא נתבקשתי להרצות על 11 נושאים שונים במשך הרצאה אחת בת 11 דקות (דקה על כל נושא). מדובר בסוג של הרצאה...

11about11

11 דקות על להרצות 11 דקות זו הרצאה קצרה בת 11 דקות שעשיתי לבקשת החבר’ה הנהדרים בפרויקט 11:11. מדובר בסרטון הדרכה קצר שנותן כמה דגשים על איך להרצות בפני קהל בייחוד בהרצאה קצרה. את...