הרצאות

blog

11subjectsin11minutes

הרצאה של 11 נושאים ב-11 דקות הרצאה שהעברתי בערב השלישי של פרויקט 11:11, בוא נתבקשתי להרצות על 11 נושאים שונים במשך הרצאה אחת בת 11

blog

11about11

11 דקות על להרצות 11 דקות זו הרצאה קצרה בת 11 דקות שעשיתי לבקשת החבר’ה הנהדרים בפרויקט 11:11. מדובר בסרטון הדרכה קצר שנותן כמה דגשים