אחריות אישית

blog

במצב הטבעי אין מיליונרים

הפילוסוף תומאס הובס טבע את המונח ״המצב הטבעי״ כדי לתאר מצב דמיוני קדום ללא שום סוג של חוק. לטענת הובס כולנו צריכים לדאוג מהמצב הזה