Photo by AbsolutVision on Unsplash
תנו לי להקל על כל הויכוחים שלכם:
  • כל חוקי האדם הם מוסכמות חברתיות ותו לא.
  • כל מוסכמה מקדמת מטרות מסוימות ומפריעה למטרות אחרות.
  • המונחים “נכון” או “לא נכון”, “צודק” או “לא צודק” לא רלוונטיים לחוקי אדם. המשפטים הרלוונטיים הם “חוק זה מקדם את המטרה של …” או “חוק זה מפריע למטרה של…”.
  • מערכות החוקים של האדם כוללים: חוקי שפה, כללי נימוס, חוקי מדינה, מערכות ממשל ועוד.
Photo by AbsolutVision on Unsplash

תהליכי התפרקות

באמת שאני לא קולט מה הבעיה להבין את תהליך ההתפרקות. זה קרה כבר אינספור פעמים וזה קורה גם עכשיו, ובכל פעם זה אותו הדבר. התהליך