יוני ב22, 2020

Photo by AbsolutVision on Unsplash
blog

מוסכמויות

תנו לי להקל על כל הויכוחים שלכם: כל חוקי האדם הם מוסכמות חברתיות ותו לא. כל מוסכמה מקדמת מטרות מסוימות ומפריעה למטרות אחרות. המונחים "נכון"