מרץ ב9, 2020

blog

על דגל הגאווה ולמה לתלות אחד

פוסט ראשון (2019-11-25): יש לנו דגל גאווה תלוי בחלון של הבית. אם הייתם שואלים אותי אתמול למה אנחנו צריכים דגל גאווה תלוי בחלון לא היתה לי